Uthyrning av idrottslokaler pausas i tre veckor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

20 november 2020

Kultur, fritid och idrott, Corona

Tibro kommun pausar all uthyrning av idrottslokaler fram till 13 december. Åtgärden är ett led i att begränsa smittspridningen av Coronaviruset och sker i samverkan med idrottsföreningarna.

Företrädare för kultur- och fritidsförvaltningen inom Tibro kommun träffade nyligen idrottsföreningarna. Ämnet för träffen var hur kommunen och föreningarna gemensamt kan agera för att bidra till minskad smittspridning.

- Det vi enades om var att fram till 13 december göra paus i inomhusaktivieterna. Konkret så upphör kommunen tillfälligt att hyra ut lokaler för idrottsverksamhet och det gäller även all verksamhet för barn och unga, säger Peter Doverholt, kultur- och fritidschef.

Det var viktigt för kommunen att stängningen av idrottslokalerna sker i samarbete med föreningarna. Peter Söderlund, ordförande i HP Tibro, säger:

- Vi ser det som en styrka och en viktig signal från oss föreningar att vi tar vårt ansvar i det svåra läge vi befinner oss i. Vi är alla överens om vikten av att hålla igång verksamheter för barn och unga. Därför kommer vi i min förening att försöka erbjuda alternativ träning utomhus för de yngre.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) är informerad.

- Just dessa åtgärder är inte en politisk fråga, men jag och övriga i nämndens arbetsutskott är informerade och vi ställer oss förstås bakom beslutet, säger Hans Dahm.