Färre unga arbetssökande i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Ung Arena besöker ESF-rådet

13 mars 2019

KOMPETENSCENTER, HUVUDWEBB, Arbetsmarknadsenheten

Ungdomsarbetslösheten i Tibro kommun har minskat från 152 ungdomar 2013 till 59 i februari 2019. Det är den lägsta uppmätta siffran för de senaste 10 åren enligt Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tibro kommun har under perioden juli 2016 till januari 2019 varit en del av projektet Ung Arena 9.0 som fokuserar på att stötta arbetslösa ungdomar på vägen mot arbete eller studier som ska leda till att de får en egen försörjning.

Resultat som intresserar

Det lyckade projektet sprids nu vidare till andra kommuner. I slutet av februari fanns Johan Almgren från AME i Tibro med vid en presentation av resultat och arbetssätt för ESF-rådet i Göteborg.

─ Det är roligt att andra är nyfikna på hur vi har gjort för att få så bra resultat. Jag tycker också att det är bra att vi handledare som arbetat nära deltagarna och använt de olika metoderna och arbetssätten kan berätta hur vi har upplevt det och vad vi har sett för utveckling hos de deltagare som vi har arbetat med, säger Johan Almgren.

Projektets styrka har varit att alla insatser anpassats till individens egna behov när det gäller olika aktiviteter, stöttning och längd på insats.

─ Vi har arbetat med individuella samtal, olika metoder för att stärka individens självkänsla, studiebesök och praktik. Vissa personer har kommit igenom snabbt medan andra har tagit längre tid på sig för att hitta sin väg. Det som gör projektet så framgångsrikt är just detta, att det får ta den tid det tar för varje individ att komma fram till sitt mål, säger Johan Almgren som arbetat med ungdomarna i projektet.

Utvecklar verksamheten

Under projektets gång har arbetssättet blivit en del av det dagliga arbetet och det kommer även fortsättningsvis att vara ett viktigt inslag i verksamheten.

─ Vi kommer fortsätta att arbeta på liknande sätt framåt i vår egen verksamhet där vi nu startat Mötesplatsen som vänder sig till alla arbetssökande i kommunen, oavsett ålder. Dit kan du komma för att få stöd och vägledning när du söker jobb. Vi erbjuder även språkstöd på arabiska och assyriska vid de här tillfällena, säger arbetsmarknadschef Jan Andersson.