Tack alla Tibrobor som varit sparsamma med dricksvattnet i sommar!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

2 oktober 2018

Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

På grund av den långvariga torkan har det varit förbjudet att vattna med kommunalt drickvatten i Tibro sedan den 4 juni. När det generella bevattningsförbudet nu hävs riktar Tibro kommuns VA-chef ett stort tack till alla Tibrobor för att de sparat på dricksvatten.

Tibro kommun har lägst vatten- och avloppstaxa i hela Västra Götalands län och är den 13:e billigaste kommunen i hela Sverige när det gäller vatten och avlopp enligt årets rapport från hyresgästföreningen, den så kallade Nils Holgersson-rapporten. Det beror bland annat på att alla som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet betalar en fast, årlig avgift och att det kommunala vattenledningsnätet är dimensionerat för att klara av att leverera dricksvatten för en normal förbrukning till alla kunder. 

Kostnaderna för vatten och avlopp varierar ganska mycket mellan landets kommuner. De som bor i lägenhet i Västsverige betalar mellan 2 721 kronor till 7 888 kronor för vatten och avlopp under ett år. Att Tibro har en av landets lägsta va-taxor är känt sedan lång tid tillbaka, men Tibro har också i tävlingssammanhang fått flera hedersomnämnanden för sitt goda och friska vatten.

Begränsad vattentillgång krävde generellt bevattningsförbud

I Tibro kommun är det alltid förbjudet att vattna med dricksvatten i slang eller vattenspridare i trädgården, men under de senaste fyra månaderna har ett generellt bevattningsförbud rått i kommunen. Det har inneburit att alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive abonnenter i Fagersanna och Hönsa, inte ens fått vattna med vattenkanna i sina trädgårdar.

Orsaken till beslutet var att de kommunala vattenmagasinen höll på att ta slut på grund av en onormalt hög förbrukning av dricksvatten för bevattning av trädgårdar.  

Tibroborna har sparat på dricksvatten hela sommaren

Tibroborna hörsammade uppmaningen att vara sparsamma med dricksvattnet direkt. Det tog bara några dagar så hade vattenförbrukningen minskat markant, vilket gjorde att vattenmagasinen i Rankås kunde fyllas på igen. Därefter har vattenförbrukningen legat på en normal nivå, trots den långvariga torkan.

- Vi är oerhört tacksamma för att Tibroborna tog till sig vår uppmaning om att hushålla med det kommunala dricksvattnet så snabbt. Vi vill framföra ett stort tack till alla som sparat på dricksvatten under den här extremt torra sommaren, säger VA-chefen Mikael Jonsson.

Fortfarande förbjudet att hämta vatten ur åar och bäckar

Länsstyrelsen fattade beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag den 5 juli. Det beslutet gäller fortfarande eftersom det finns så lite vatten i vattendragen att fiskar och andra djur och växter dör. Se mer information på Länsstyrelsens webbplats.