Terminsavslutning

21 december 2017, Kl. 08:10–10:50

08.10-09.00 Samling med klassföreståndarna i klassrummet. Åk 9 förbereder polonäsen. 09.15 Avslutning i Sporthallen Därefter avslutning i klassrummet med betygsutdelning 10.50 Bussarna går hem