Kamratstödjarmöte

14 mars 2018, Kl. 09:10–09:35

Slöjdsalen

Möte för kamratstödjare Arbetslag B samt 6C , 6D och 6E.