Demokratidag

23 mars 2018, Kl. 08:10–14:30

Demokratidagens tema är nätmobbing.

Dagens innehåll i korthet är föreläsning i Forum och arbete kring temat i klasserna.