Så här röstar du

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det finns flera olika sätt att rösta på. Du kan:

 • Rösta i din vallokal på valdagen
 • Förtidsrösta var som helst i en röstningslokal i Sverige
 • Rösta i utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
 • Budrösta. Det är endast väljare med vissa funktionshinder eller sjukdom som har möjlighet att budrösta.

Valsedlar finns på alla ställen där det går att rösta.

Vad är ett röstkort

Ett röstkort skickas till alla som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen. Stämmer inte uppgifterna på röstkortet kontaktar du Länsstyrelsen i Västra Götalands län. På röstkortet står det vilka val som du som väljare har rösträtt till samt vallokalens adress och öppettider.

Röstkort ett krav vid förtidsröstning

Den som ska förtidsrösta måste ha med sig sitt röstkort. Röstkortet används för att skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt som du som väljare hör till. Det är där rösten räknas.

Om du saknar röstkort kan du beställa ett nytt genom att kontakta kommunens valkansli. 
Besöksadress; Kommunhuset, Centrumgatan 17, tel 0504-181 34.

Utlandsröstkort till utlandssvenskar

De som är folkbokförda utomlands får ett så kallat utlandsröstkort, det vill säga ett röstkort anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten börjar skickas två månader före valdagen och kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat.  

Vallokaler

Tibro kommun är indelad i 6 valdistrikt. I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal. Valnämnden i Tibro kommun har beslutat om följande valdistrikt, vallokaler och öppettider:

Valdistrikt 1: Smulebergsskolan
Valdistrikt 2: Nyboskolan
Valdistrikt 3: Församlingshemmet
Valdistrikt 4: Allégården, Kyrksalen
Valdistrikt 5: Ransbergs skola
Valdistrikt 6: Näringslivets hus

Röstningslokaler

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela landet. Förtidsröstningen får tidigast börja 19 dagar för valdag. 

Kom ihåg ditt röstkort och giltig legitimation när du ska förtidsrösta. Saknar du röstkort kan du beställa ett nytt hos Länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Du kan också få ett nytt röstkort utskrivet direkt av kommunens valkansli och i röstningslokalerna.

Rösta genom bud

Man kan rösta med bud om man är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt dig.

Det krävs särskilt material för att rösta med bud

Budröstningsmaterialet som krävs kan beställas hos valmyndigheten eller hos kommunen. Valsedlar kan väljaren eller den som hjälper väljaren hämta på alla ställen där man kan rösta.

Bara vissa personer får bara bud

Budet ska vara minst 18 år gammalt. Följande personer kan vara bud:

 • väljarens make eller sambo
 • väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller de som annars brukar hjälpa väljaren med personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • personer som kommuner särskilt utsett till kommunala bud

Väljaren ska själv göra i ordning rösten

Väljaren gör själv i ordning sin röst genom att lägga en valsedel för varje val i ett valkuvert och stänga kuverten. Första dag en budröst får göras iordning är 24 dagar före valdagen.

Valkuverten ska läggas ner i ytterkuvert inför vittne och bud

Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Inför vittnet och budet lägger väljaren ner valkuverten i ytterkuvertet för budröst och klistrar därefter igen ytterkuvertet. Sedan fyller väljaren, vittnet och budet i vissa uppgifter på ytterkuvertet. Alla uppgifter på båda sidorna av kuvertet måste fyllas i.

Budet lämnar in rösten

Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in det på något av följande ställen;

 • i väljarens vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på väljarens röstkort.
 • i en lokal där man kan förtidsrösta.

Budet ska kunna visa en ID-handling när han eller hon lämnar in budrösten. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste väljarens röstkort också lämnas in.