Nominera till 2022 års näringslivpriser

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Mattias Peterson hälsar välkomna på Tibro näringslivsfest

Två av näringslivspriserna kan du vara med att påverka. Ta chansen och nominera personer och företag till "Årets ledare inom näringslivet" och "Årets hållbarhetsinitiativ".

Tibro kommuns pris till årets hållbarhetsinitiativ

Nominera ett företag som visat engagemang och initiativ för hållbar utveckling under 2022.

Företaget bör ha åstadkommit ett eller fler av följande kriterier:

 • Insatser för att förbättra användandet av naturresurser, material, råvaror och energi
 • Kunskapshöjande insatser kring hållbarhetsfrågor internt eller externt
 • Insatser som bevarar och främjar den biologiska mångfalden
 • Insatser på miljövänlig produktion och teknik
 • Strukturförändringar inom bolaget som minskar klimatavtrycket

Priset delas ut av Tibro kommuns hållbarhetsstrateg som tillsammans med Tillväxt Tibro går igenom alla motiveringar och väljer en vinnare. 2022 var första året då vi tog emot nomineringar från allmänheten.

Hur utses vinnaren?

 • Tillväxt Tibro och Tibro kommuns hållbarhetsstrateg tar emot nomineringar och väljer ut två-tre kandidater.
 • Intervjuar de två-tre kandidaterna kring deras syn på hållbarhet, deras initiativ
 • Väljer sedan ut den kandidat som vi tycker är mest värdig priset

Skicka din nominering

Skicka in din nominering till tillvaxt@tibro.se

 

Tillväxt Tibros pris till årets ledare i näringslivet

Nominera en ledare som visat stort engagemang, goda resultat och stärkt sin personalstyrka under 2022. Det kan vara en chef, företagsägare, gruppledare eller annan ledare på jobbet.

Personen bör ha åstadkommit ett eller fler av följande kriterier:

 • Visat ett stort engagemang för sin personals utveckling
 • Lett gruppen till goda resultat
 • Stärkt sin personal genom sitt ledarskap
 • Varit en inspirerande kraft på arbetsplatsen
 • Bidragit med nya kunskaper och lärdomar på arbetsplatsen
 • Varit inkluderande och lett gruppen med ett gott exempel

Priset delas ut av Tibro kommuns näringslivsenhet Tillväxt Tibro som går igenom alla nomineringar. Därefter väljs tre kandidater ut som intervjuas kring sitt ledarskap och efter det väljs en vinnare ut.

2021 var första året detta pris delas ut.

Hur utses vinnaren?

 • Tillväxt Tibro tar emot nomineringar och väljer ut tre kandidater.
 • Intervjuar de tre kandidaterna kring deras ledarskap, syn på personal, hur 2022 har varit osv
 • Tar referenser på de tre kandidaterna
 • Väljer sedan ut den kandidat som vi tycker är mest värdig priset

Skicka din nominering

Skicka in din nominering till tillvaxt@tibro.se