Anmälan

Undervisningsavgift i ämneskurs (instrument)

En elev
650:-/termin

Två syskon
totalt 980:-/termin

Tre syskon eller fler
totalt 1200:-/termin

 

Instrumenthyra (trumpet, valthorn, trombon, tuba, blockflöjt, klarinett, saxofon, tvärflöjt, fiol, cello)

första året
200:-/termin

fr.o.m. andra året (om tillgång finns)
400:-/termin

 

Fakturan för musikskoleavgiften skickas ut av Tibro kommun. 
Om eleven vill sluta skall avanmälan komma in till musikskolan senast tre veckor in i terminen. Vid för sent inkommen anmälan debiteras full terminsavgift. Betald avgift återbetalas ej.