Tibro Musikskola

Flöde
Evenemang

På Musikskolan möter våra elever engagerade och kunniga lärare som sätter den enskilda elevens utveckling i centrum och ger eleven möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår målsättning är att skapa möten i kreativ anda. Vi vill stimulera barn och ungdom genom konstnärligt arbete så att eleverna får känna glädje inför musikaliska uttryck, få redskap för eget skapande och kan utveckla sitt musikintresse.

Vi erbjuder undervisning på en rad olika instrument samt sång och körsång.

Eleven får

  • samvaro med andra elever
  • en nära och god kontakt med sin pedagog
  • ökad kunskap och kännedom om musik i allmänhet
  • prova olika former av musicerande, både individuellt och i grupp

Varje vår, oftast i april, visar Tibro Musikskola instrument för elever i åk 2. Vi kommer då ut till klasserna på Häggetorp, Ransberg och Smuleberg samt erbjuder ett provapå-tillfälle i musikskolans lokaler. 
Vi tar givetvis emot elever även från andra årskurser.

Vi tar in elever i mån av plats via ett kösystem. Anmäl intresse redan idag!

Undervisningsavgift i ämneskurs (instrument)

En elev
650:-/termin

Två syskon
totalt 980:-/termin

Tre syskon eller fler
totalt 1200:-/termin

 

Instrumenthyra (trumpet, valthorn, trombon, tuba, blockflöjt, klarinett, saxofon, tvärflöjt, fiol, cello)

första året
200:-/termin

fr.o.m. andra året (om tillgång finns)
400:-/termin

 

Fakturan för musikskoleavgiften skickas ut av Tibro kommun. 
Om eleven vill sluta skall avanmälan komma in till musikskolan senast tre veckor in i terminen. Vid för sent inkommen anmälan debiteras full terminsavgift. Betald avgift återbetalas ej.