Industri, CNC och inredningssnickare

Vår industritekniska utbildning inriktar sig på möbler och inredning. Du får lära dig grunderna i traditionellt maskinsnickeri och modern tillverkning med CAD/CAM- och CNC-teknik. Utbildningen varvas med praktik inom industrin.

Utbildningens upplägg

Under utbildningen får du lära dig att designa, konstruera och tillverka möbler och inredningar. Du lär dig att göra ritningar i 2D och 3D i CAD-program, hur du tillverkar detaljer i 3- och 5-axliga CNC-maskiner och hur du använder 3D-printer till prototypframtagning. Du får också lära dig mer om olika träslag och efterbehandlingar och hur du hanterar och unerhåller olika typer av maskiner.

För att få en ännu större förståelse för ditt kommande yrkesliv gör du praktik under termin 2.

Utbildningen kan individanpassas efter kunskapsvalidering.

Kursmaterial

Du står själv för alla läromedel och skyddskläder som behövs under utbildningen.

Kurser

Kurserna och läsordningen är preliminära.

Termin 1 Kurskod Poäng Termin 2 Kurskod Poäng
Industritekniska processer 1 INUINU01 100 Produktionsutrustning 2 PRUPRD02S 100
Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100 Produktutveckling 1 PRKPRK01 100
Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100 Datorstyrd produktion 2 DARDAT02 100
Människan i industrin MÄIMÄN01 100 Datorstyrd produktion 3 DARDAT03 100
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100 Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100
Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S 100 Materialkunskap 1 MAEMAT01 100
Allmän automationsteknik AUOALL0 100 Orienteringskurs KGYORI11B 50

Efter utbildningen

Trä- och möbelindustrin är en branch med stort behov av arbetskraft på både kort och lång sikt. Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas som innebär att du kan arbeta med en rad olika arbetsuppgifter inom branschen. Efter utbildningen är du behörig att söka påbyggnadsutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar inom yrkesområdet

Nästa kursstart: Vårterminen 2020

Längd 48 veckor
Tid 20 januari-18 december 2020
Studietakt 100% heltid
Praktik Ja, under termin 2
Antal platser  
Ansökan Senast 15 november 2019. Läs mer och ansök här.
Förkunskaper

Kunskaper motsvarande SFI D eller grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk.

Övrigt  

Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas samt att tillräckligt många elever kan antas.