Fastighetsskötare

Telefon
0504-18220

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Öppettider
Mån-tor 9.30-11.00 13.00-15.00 Fre 9.30-11.00

Postadress
543 32 Tibro

Gillar du att arbeta praktiskt samtidigt som du får träffa mycket folk och lösa problem? Då kan utbildningen till fastighetsskötare vara något för dig.

Utbildningens upplägg

Under utbildningen lär du dig mer om hur du sköter om olika fastigheter och miljöer, både inomhus och utomhus. Du lär dig att utföra olika typer av reparationer inom bland annat el, byggnation och VVS. I utbildningen går vi även igenom hur du sköter om exempelvis lekplatser, gemensamma områden kring fastigheten, gräsmattor och träd.

En fastighetsskötare blir ofta ett ansikte utåt till hyresgäster, besökare eller medarbetare. Du kommer dagligen möta människor som har någon typ av problem som behöver lösas. Därför ingår kursen servicekunskap där vi lär oss mer om hur människor kommunicerar, kroppsspråk och bemötande.

Utbildningen varvar teori med praktiska moment. APL (praktik) görs under termin två.

Kursmaterial

Du står själv för alla läromedel och skyddskläder som behövs under utbildningen.

Kurser

Kurserna och läsordningen är preliminära.

Termin 1 Kurskod Poäng Termin 2 Kurskod Poäng
Fastighetsservice - byggnader FASFAS0 100 Systemuppbyggnad SYSSYT0 100
Bygga i trä TRÄBYG0 100 Fastighetsservice - VVS FASFAE0 100
Verktygs- och materialhantering VEKVEK0 100 Fastighetsservice - ytor FASFAV0 100
Servicekunskap FÖSSEV0 100 Skötsel av utemiljöer SKÖSKÖ0 100
Elektromekanik ELRELK0 100 Yttre miljö - maskiner och verktyg YTTYTR0 100
    100 Orienteringskurs KGYORI11B 50

Efter utbildningen

Som fastighetsskötare arbetar du med skötsel av olika fastigheter, till exempel bostäder, kontor, industrifastigheter eller likande. Efterfrågan på fastighetsskötare ökar när det byggs mer och förväntas vara stor de kommande åren. Arbetet som fastighetsskötare är varierande.

Nästa kursstart: Ej fastställd

Längd 48 veckor
Tid Startar ej VT 2020
Studietakt 100% heltid
Praktik Ja, under termin 2
Antal platser  
Ansökan Ej öppen för ansökan VT 2020
Förkunskaper

Kunskaper motsvarande SFI D eller grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk

Övrigt  

Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas samt att tillräckligt många elever kan antas.

Amelita Karlsson läste utbildningen till fastighetsskötare under 2018. Här berättar hon varför hon valde utbildningen, vad den innehåller och vad hon ska göra efteråt.