Lediga tomter i Fagersanna

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tomter i Fagersanna

Tibro kommun har tomter i Fagersanna för försäljning. Se här vilka tomter som är lediga, reserverade och sålda. Längst ner på sidan hittar du en länk till gällande detaljplan.

Byggnadstyp: Bostadsändamål, 1 våning, vind får inredas, högst en femtedel av tomtens area får bebyggas, uthus får ej uppta större yta än 40 m2.

Tomt Areal (kvm) Adress Pris/tomt Status
Fagersanna 2:105 896  Kullavägen 26 240 000 kr Ledig
Fagersanna 2:111 895 Kullavägen 17 240 000 kr Ledig
Fagersanna 2:127 775 Kullavägen 18 240 000 kr Ledig

I tomtpriset ingår det vatten- och avloppsanslutning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta och utsättning av hus. Övriga avgifter hittar du här.

VILLKOR FÖR ATT RESERVERA TOMT (gäller tomt för enbostadshus).

Intressent får reservera en tomt i högst sex månader. Under denna tid ska bygglov lämnas in och beviljas innan intressent blir ebjuden att teckna ett köpekontrakt för tomten.

Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att återkalla den reserverade tomten.

Köpet av tomten skall fullbordas så snart bygglov beviljats.

Skicka in din intresseanmälan till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro