Program samråd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun: 

  • upprättar ibland ett program med kända förhållanden och frågor som behöver utredas innan ett samrådsskede tar vid.
  • inhämtar kunskap och synpunkter med mera från myndigheter, sakägare, grannar och andra berörda.
  • sammanställer inkomna synpunkter i en programredogörelse och godkänner den.
  • beslutar om att upprätta samrådshandlingar för detaljplanen.