Detaljplan utställning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun:

  • utför eventuellt ytterligare omarbetning och komplettering av planförslaget innan förslaget ställs ut.
  • inhämtar synpunkter från myndigheter, sakägare, grannar och andra berörda.
  • sammanställer inkomna synpunkter i ett utställningsutlåtande och godkänner den.
  • gör eventuella revideringar med anledning av inkomna synpunkter.