Detaljplan samråd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun:

  • utför nödvändiga kompletteringar i enlighet med programredogörelsen (till exempel arkeologisk undersökning) och upprättar planförslag för samråd.
  • inhämtar synpunkter på planförslaget från myndigheter, sakägare, grannar och andra berörda.
  • sammanställer inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och godkänner den.
  • beslutar om att upprätta utställningshandlingar