Planprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Hur man upprättar en detaljplan?

Planprocessen består av flera steg från det att kommunförvaltningen beslutar att en detaljplan ska upprättas till att den blir antagen och vinner laga kraft. Samråd och utställning är viktiga skeden vid planläggningen då berörda markägare, boende, andra myndigheter och berörda får komma till tals.