Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:

-Detaljplan för Ransbergs Prästbol 2:26 mfl - Ransbergs skola

Planområdet Ransbergs Prästbol 2:26 m fl är beläget i Ransberg.
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad av en enparallellig F-6 skola med viss reservkapacitet i Ransberg. Befintlig skola rivs och den nya byggs på samma plats. 
Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 28 september – 26 oktober 2020.


PÅGÅENDE PLANGRANSKNING: 

-