Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:

-Upphävande av tomtindelning berörande Kv Tellus

Kvarteret Tellus är beläget i Tibro centrum och begränsas av Nybogatan, Gymnasiegatan, Holmgatan samt Holmstigen.
Upphävandet syftar till att upphäva tomtindelningen för kv Tellus och utgör inga andra fastighetsrättsliga förändringar.
Handlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 15 mars – 29 mars 2021
Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 29 mars 2021.


PÅGÅENDE PLANGRANSKNING: 

-