Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:

Ändring av detaljplan för del av kv Bonaren m fl, Tibro, Tibro kommun

Planområdet ligger i östra delen av Tibro centrum. Det omfattar sammanlagt ca 6,3 ha. Hela kvarteren Ritaren och Hägern omfattas i planen samt delar av kv Bonaren och kv. Trähandlaren. Detaljplanen syftar i första hand till att möjliggöra ombyggnad av verksamhetslokaler till bostäder på privat kvartersmark, tillägg av användningsändamål centrum och bostäder på kommunala fastigheter samt nybyggnation av bostäder på kommunal mark.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 2 maj 2022 – 30 maj 2022.
Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 30 maj 2022.

 

Detaljplan för del av Baggebolet 1:80 m fl, Baggebolet II, Tibro, Tibro kommun

Planområdet ligger utmed den centrala GC-vägen mellan Hörnebo och övriga delar av tätorten. Området nås med bil från Hörnebovägen.
Detaljplanen syftar i första hand till planläggning för bostäder i närheten av den nya Baggeboskolan. Planeringen avser tomtmark för enskilt byggande. Det mest tilltalande skogspartiet utmed GC-vägen mot Hörnebo sparas som skolskog. Planen möjliggör 55 enskilda tomter samt två större områden för radhus eller liknande.


Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 2 maj 2022 – 30 maj 2022.
Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 30 maj 2022.

 


PÅGÅENDE PLANGRANSKNING: 

-