Aktuella planutställningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här finner Du pågående planutställningar, både i samråd- och utställningsskedena.

PÅGÅENDE PLANSAMRÅD:

-Detaljplan för Ransbergs Prästbol 2:26 mfl - Ransbergs skola

Planområdet Ransbergs Prästbol 2:26 m fl är beläget i Ransberg.
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad av en enparallellig F-6 skola med viss reservkapacitet i Ransberg. Befintlig skola rivs och den nya byggs på samma plats. 
Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 28 september – 26 oktober 2020.


PÅGÅENDE PLANGRANSKNING: 

-Detaljplan för kv Snickaren 30, del av, Tibro kommun

Planområdet kv Snickaren 30 är beläget i centrala Tibro. I byggnaden finns idag kommunkontor, tandläkare, apotek mm. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en bredare användning av husen på fastigheten Snickaren 30. Förutom centrumfunktioner av allmän eller privat karaktär medges även bostäder i hela eller delar av byggnaderna.. Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 1 oktober 2020.

 

-Detaljplan för kv Makrillen, Tibro kommun

Planområdet kv Makrillen är beläget i centrala Tibro, öster om Hörnebovägen samt norr om Fågelviksleden.
Detaljplanen syftar till att skapa bättre förutsättningar för byggnation på bostadstomterna genom att byggrätten ökas på bekostnad av prickmark.
Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro senast den 1 oktober 2020