Varsamhet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Det gäller både in- och utvändiga ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra men de ändringar som görs ska utgå från byggnadens förutsättningar.
 
Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bl.a. om varsamhetskraven tillgodosetts.
 
Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
 
Byggsamrådet är också ett lämpligt tillfälle att diskutera varsamhetsfrågor.
Här finns en folder från "Moderna Västra Götaland", som är ett samverkansprojekt där 1900-talets historia står i fokus. Foldern, "Har du tänkt på att det här är ett kulturarv?", vill inspirera till varsam vård och utveckling av husen i Västra Götaland. Foldern har bekostats av Länsstyrelsen.

Se även länken nedan om "Upptäck Västsveriges natur - och kulturarv". En sida från Västra Götalandsregionen Västarvet om Moderna Västra Götaland.