Bygga till

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

En större tillbyggnad kräver bygglov. Fr.o.m 2014 får en tillbyggnad med bruttoarea på max 15 m2 uppföras utan bygglov, men med anmälan. En anmälan innebär i stort sett att de handlingar som skickas in, är de samma som för bygglovspliktiga åtgärder.

Läs mer om anmälan under "Bygglov eller anmälan".

En tillbyggnad är något som ökar en byggnads volym, dvs. ökar byggnadsvolymen neråt, uppåt eller åt sidan. Som exempel kan följande nämnas:

  • Gräva ut och göra källare
  • Bygga in en balkong
  • Glasa in en uteplats
  • Bygga takkupa
  • Bygga till ytterligare bostadsrum i vinkel, genom förlängning eller på annat sätt.

Fyll i en av nedanstående blankett . Skicka blanketten tillsammans med bilagor och ritningar till Byggnads- och trafiknämnden, 543 80 Tibro.