Slutsamråd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Byggnads- och trafiknämnden kallar till slutsamråd när åtgärder som omfattats av ett tekniskt samråd har avslutats och det inte är uppenbart obehövligt.

Samrådet bör genomföras på byggarbetsplatsen.

Vid slutsamrådet går man bl.a. igenom följande:

  • Hur kontrollplanen och ev. villkor i startbeskedet har följts.
  • Avikelser från de krav som gäller för åtgärderna.
  • Kontrollansvarigs utlåtande.
  • Kontrollansvarigs, byggnadsnämndens och ev. andras dokumentationer över arbetsplatsbesök.
  • Behov av andra åtgärder.
  • Förutsättningarna för ett slutbesked.

Byggnads- och trafiknämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.