Kontrollplan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kontrollplan - bygg

Efter samrådet fattar byggnads- och trafiknämnden beslut om kontrollplanen, om det inte är uppenbart obehövligt. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till kommunen och vilka anmälningar som ska göras. 

Kontrollplan - rivning

Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren underrättat byggnads- och trafiknämnden genom en rivningsanmälan. En sådan anmälan ska göras minst tre veckor före rivningsarbetenas början. Under denna tid ska byggnads- och trafiknämnden kunna bedöma kontrollbehovet i projektet.
 
Rivningsanmälan ska normalt vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning. Till anmälan fogas en rivningsplan som närmare redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. I vissa fall kan byggnads- och trafiknämnden besluta att rivningsplan inte behövs.
Systemet med rivningsanmälan och rivningsplan syftar bl.a. till att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen.

Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga.