Språkoteket

Telefon
0504-18000

E-post
sprakoteket@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Språkoteket är ett resurscentrum, som ska bidra till att barn med försenad språkutveckling får det stöd de behöver.

Syftet med Språkoteket i Tibro är att stödja en- och flerspråkiga barn som har avvikelser eller är sena i sin ljud- eller språkutveckling genom att ge stöd och vägledning till personal och arbetslag som kommer i kontakt med barnen.

På Språkoteket erbjuds:  

 • Råd, stöd och konsultation
 • Utlåning av språkstimulerande material och pedagogisk
  litteratur inom språkområdet

Kompetens och material om språkutveckling på en plats

Tanken med Språkoteket är att samla pedagogiskt material, litteratur och kompetens kring arbete med språkutveckling på en gemensam plats.

På Språkoteket finns material inom följande områden:

 • Samtal och begrepp
 • Berättande
 • Auditiv perception (hörsel)
 • Visuell perception (syn)
 • Grammatik
 • Språkljud
 • Munmotorik
 • Språklig medvetenhet
 • Teckenkommunikation och annan alternativ kompletterande kommunikation

Resurscentrum för pedagoger med bokade besök på fredagar

Språkoteket är i första hand ett resurscentrum för förskole- och skolpersonal. Specialpedagogerna samt talpedagogen tar emot bokade besök på fredagar.

Under ditt besök kan du som pedagog:

 • samtala om språkstimulerande arbete för ett enskilt barn eller för en barngrupp
 • få förslag och prova lämpligt material
 • låna med material till förskolan eller skolan under en begränsad period