Fotnots- eller Oxfordsystement

Telefon
0504-18220

E-post
gymnasiet@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Källhänvisning enligt fotnotssystemet består av tre delar: en upphöjd siffra i den löpande texten, en fotnot längst ner på samma textsida som den upphöjda siffran och en beskrivning av källan som placeras i alfabetisk ordning i en samlad källförteckning.

Källhänvisningen enligt fotnotssystemet har tre delar:

  • Den första är en upphöjd siffra som står i den löpande texten, efter den mening den hänvisar till (exempel 1).
  • Den andra kallas fotnot och är en beskrivning - en referens till källan på nedre delen av samma sida som siffran (exempel 2a). Nästa gång du använder samma källa i texten behöver du inte skriva hela referensen i fotnoten, utan bara en förkortad beskrivning (exempel 2b).
  • Den tredje delen är en beskrivning av källan som placeras i alfabetisk ordning i källförteckningen efter själva texten (exempel 3).


Exempel 1:
Frankelius menar att marknadsföring handlar om att skapa möten.1 Han hävdar också...

Exempel 2a, (första gången källan förekommer i en fotnot):
1Per Frankelius, Kirurgisk marknadsföring : skapande av möten och relationer i en föränderlig värld. Malmö, 1997, s. 169-171.

Exempel 2b, (upprepning av samma källa i fotnot):
3Frankelius, 197, s. 200.

Exempel 3:
Frankelius, Per, Kirurgisk marknadsföring : skapande av möten och relationer i en föränderlig värld. Malmö, 1997.

Exempelsamling

För olika typer av källor skriver man källhänvisningar på olika sätt. Här är några exempel på hur man skriver källhänvisningar:


Webbplatser

 
Fotnot första gången: 1Lars Niklason och Åke Granmo, Musslor mäter miljögifter, 2006, hämtad 2009-02-19 från http://www.miljoportalen.se/vatten/ havet/musslor-maeter-miljoegifter.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Niklason och Granmo.

Referens till källförteckningen:
Niklason, Lars och Granmo, Åke, Musslor mäter miljögifter, 2006, hämtad 2009-02-19 från http://www.miljoportalen.se/vatten/havet/musslor-maeter -miljoegifter.

1. Författare: Niklason, Lars och Granmo, Åke,
2. Sidans titel i kursiv stil: Musslor mäter miljögifter,
3. Senast uppdaterad/årtal: 2006,
4. Datum som du tittade på sidan: hämtad 2009-02-19
5. Webbadress: från http://www.miljoportalen.se/vatten/havet/musslor-maeter -miljoegifter.

TIPS: Om sidan inte har någon namngiven författare anger du organisationen som ligger bakom webbplatsen som upphovsman.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Elektroniska böcker

 
Fotnot första gången: 1Lasse Wierup och Matti Larsson, Svensk maffia, Norstedts, Stockholm, 2009, hämtad 2009-01-20 från E-lib, s. 55-61.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Wierup och Larsson, s. 75.

Referens till källförteckningen:
Wierup, Lasse och Larsson, Matti, Svensk maffia, Norstedts, Stockholm, 2009, hämtad 2009-01-20 från E-lib.

1. Författare: Wierup, Lasse & Larsson, Matti,
2. Bokens titel i kursiv stil: Svensk maffia,
3. Förlag: Norstedts,
3. Förlags ort: Stockholm,
4. Årtal: 2009,
5. Datum som du läste e-boken: hämtad 2009-01-20
6. Betaldatabas: från Elib.

TIPS: Om e-boken är fritt tillgänglig så anger du hela webbadressen. När e-boken finns i en betaldatabas behöver du bara ange databasens namn.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Elektroniska tidskrifter

 
Fotnot första gången: 1Cecilia Aronsson, "Hur gör vi nu?", Veckans affärer, nr. 8, 2009, s. 21, hämtad 2009-01-19 från Retriever Research.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Aronsson, s. 22.

Referens till källförteckningen:
Aronsson, Cecilia, "Hur gör vi nu?", Veckans affärer, nr. 8, 2009, s. 20-23, hämtad 2009-01-19 från Retriever Research.

1. Författare: Aronsson, Cecilia,
2. Artikelns titel inom citattecken: "Hur gör vi nu?",
3. Tidskriftens titel i kursiv stil: Veckans affärer,
4. Tidskriftens nummer: nr. 8,
5. Tidskriftens årtal: 2009,
6. Hela artikelns sidor: 20-23,
7. Datum som du läste artikeln: hämtad 2009-01-19
8. Betaldatabas: från Retriever Research.

TIPS: Om e-tidskriften är fritt tillgänglig så anger du hela webbadressen. När artikeln finns i en betaldatabas behöver du bara ange databasens namn.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Elektroniska tidningar

 
Fotnot första gången: 1Sverker Lenas, "Mahvish Rukhsana Khan: Min dagbok från "Guantánamo", Dagens Nyheter, 18 januari 2009, hämtad 2009-02-15 från http://www.dn.se/dnbok/ bokrecensioner/mahvish-rukhsana-khan-min-dagbok -fran-guantanamo-1.801390.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Lenas.

Referens till källförteckningen:
Lenas, Sverker, "Mahvish Rukhsana Khan: Min dagbok från "Guantánamo", Dagens Nyheter, 18 januari 2009, hämtad 2009-02-15 från http://www.dn.se/dnbok/ bokrecensioner/mahvish-rukhsana-khan-min-dagbok-fran-guantanamo-1.801390

1. Författare: Lenas, Sverker,
2. Artikelns titel: "Mahvish Rukhsana Khan: Min dagbok från "Guantánamo",
3. Tidningens titel i kursiv stil: Dagens Nyheter,
4. Datum: 18 januari 2009,
5. Datum som du läste artikeln: hämtad 2009-02-15
6. Webbadress: från http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/ mahvish-rukhsana -khan-min-dagbok-fran-guantanamo-1.801390.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Filmer

 

Fotnot första gången: 1Populärmusik från Vittula, DVD, regisserad av Reza Bagher, Stockholm, 2004.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Populärmusik från Vittula.

Referens till källförteckningen:
Populärmusik från Vittula, DVD, regisserad av Reza Bagher, SF, Stockholm, 2004.

1. Filmens titel i kursiv stil: Populärmusik från Vittula,
2. Medietyp: DVD,
3. Regissör: regisserad av Reza Bagher,
4. Filmbolag: SF,
5. Filmbolagets ort: Stockholm,
6. Årtal: 2004.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

TV-program

 
Fotnot: 1Dokument utifrån, "Nätkriget", VHS, SVT, 8 februari 2009.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Dokument utifrån.

Referens till källförteckningen:
Dokument utifrån, "Nätkriget", VHS, SVT, 8 februari 2009.

1. TV-seriens titel i kursiv stil: Dokument utifrån,
2. Avsnittets titel inom citattecken: "Nätkriget",
3. Medietyp: VHS, 
4. TV-bolag: SVT,
5. Datum TV-programmet sändes: 8 februari 2009.

TIPS: Om TV-programmet är fristående sätter du programmets titel (i kursiv stil) först i texthänvisning och referens.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Böcker

 
Fotnot: 1Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors, Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 35.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Bjereld, Demker och Hinnfors, s. 79.

Referens till källförteckningen:
Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas, Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen, 3. uppl., Studentlitteratur,  Lund, 2009.

1. Författare: Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas,
2. Bokens huvudtitel i kursiv stil: Varför vetenskap? :
3. Undertitel i kursiv stil (om det finns): om vikten av problem och teori i forskningsprocessen,
4. Upplaga (om det finns): 3. uppl.,
5. Förlag: Studentlitteratur,
6. Förlagets ort: Lund,
7. Årtal: 2009.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Tidskrifter

 
Fotnot: 1Linda Eriksson, "Fler på flykt i eget land", Fokus, nr. 7, 2009, s. 17.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Eriksson, s. 18.

Referens till källförteckningen:
Eriksson, Linda, "Fler på flykt i eget land", Fokus, nr. 7, 2009, s. 16-18.

1. Författare: Eriksson, Linda,
2. Artikelns titel inom citattecken: "Fler på flykt i eget land",
3. Tidskriftens titel i kursiv stil: Fokus,
4. Tidskriftens nummer: nr. 7,
5. Årtal: 2009,
6. Hela artikelns sidor: s. 16-18.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Tidningar

 
Fotnot: 1Anna Gustafsson och Lova Olsson, "M splittrat om asylpolitiken", Svenska Dagbladet, 18 februari 2009.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Gustafsson och Olsson.

Referens till källförteckningen:
Gustafsson, Anna & Olsson, Lova, "M splittrat om asylpolitiken", Svenska Dagbladet, 18 februari 2009.

1. Författare: Gustafsson, Anna & Olsson, Lova,
2. Artikelns titel inom citattecken: "M splittrat om asylpolitiken",
3. Tidningens titel i kursiv stil: Svenska Dagbladet,
4. Datum: 18 februari 2009.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Uppslagverk

 
När du använder korta artiklar utan författare hänvisar du till hela uppslagsverket:

Fotnot första gången: 1Nationalencyklopedin, Bra böcker, Höganäs, 1989-1993.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Nationalencyklopedin.

Referens till källförteckningen:
Nationalencyklopedin, Bra böcker, Höganäs, 1989-1993.

1. Uppslagsverkets titel i kursiv stil: Nationalencyklopedin,
2. Förlag: Bra böcker,
3. Förlagets ort: Höganäs,
4. Årtal: 1989-1993.

När du använder en längre artikel med författare ska författaren vara med, och referensen ska se ut ungefär som den gör för en tidskriftsartikel.

Fotnot första gången: 1Johan Rohde, "Hav" i Nationalencyklopedin, bd. 8, 1989-1993, s. 442.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Rohde, s. 449.

Referens till källförteckningen:
Rohde, Johan, "Hav" i Nationalencyklopedin. Bd. 8, s. 440-450.

1. Författare: Rohde, Johan,
2. Artikelns titel inom citattecken: "Hav"
3. Uppslagsverkets titel i kursiv stil: i Nationalencyklopedin,
4. Del av uppslagsverket: bd. 8,
5. Årtal inom parentes: 1989-1993,
6. Hela artikelns sidor: s. 440-450.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------

Muntliga källor

 
Muntliga källor redovisas under särskild rubrik i källförteckningen i slutet av ditt arbete.

Fotnot första gången: 2Åke Svensson VD Volvo, telefonsamtal den 10 januari 2009.

Fotnot andra gången o.s.v.: 3Svensson.

1. Namn på person du har pratat med: Åke Svensson
2. Personens titel och arbetsplats (om det finns): VD Volvo,
3. Datum när du pratade med personen: telefonsamtal den 10 januari 2009.

Referens till "Muntliga källor" i källförteckningen:
Svensson, Åke, VD Volvo, telefonsamtal den 10 januari 2009.

TIPS: E-brev och vanliga brev räknas också som muntliga källor.

--------------------------------------------------------------------------Tillbaka till exempellista----------