Häggetorpsskolans elevråd träffas en gång i månaden

Telefon
0504-18455

Besöksadress
Anderstorpsvägen 46

Postadress
543 31 Tibro

I Häggetorpsskolans elevråd finns representanter från alla klasser på skolan.

En gång i månaden träffar elevrådet Rektor Sofia Andersson. Eleverna har med sig frågor som kommit upp på respektive klassråd. Elevrådet har en styrelse som består av elever från åk 5.