Stråkinstrument

MostPhotos

Vi erbjuder undervisning på fiol (även kallad violin), viola (altfiol), cello och kontrabas. Med de olika stråkinstrumenten får du även möjlighet att spela i stråkorkester och skapa musik tillsammans med andra elever!

De tidigaste stråkinstrumenten utvecklades troligen i Asien. Föregångare till violinen inkluderar den arabiska rebecen eller rebaben. I Europa hade knäppinstrument förekommit sedan antiken, medan stråkar introducerades först under medeltiden. Fiolens/violinens intåg i Sverige skedde i början av 1600-talet.

Stråkinstrumentet består av kropp, hals och skruvlåda. På kroppen monteras en stränghållare, från vilken strängarna spänns upp till stämskruvarna. Halsen avslutas i toppen med den så kallade snäckan, en spiralformad dekoration som påminner om en snäcka.

Du som väljer ett stråkinstrument får tidigt börja spela i olika orkestrar och ensembler.