Hemvård

Telefon
0767-98 02 32, 0767-98 02 33 Natt 0767-98 02 97

Kontakter

En del personer som har en demenssjukdom eller kognitiv svikt får sin hjälp av vanliga hemvården. Behoven av hjälp från demensorganisationen, eller vanliga hemvården bedöms av vår demenssamordnande sjuksköterska.

Hemvård
Tibrobor med demenssjukdom eller kognitiv svikt får sin hjälp från demensorganisationen. Den personal som hjälper en i hemmet arbetar även med aktivering på vår träffpunkt och är även med om man är i behov av korttid eller växelvård. Allt för att dem som får hjälp får sin hjälp av personal den känner. Detta även om man under en vecka befinner sig på korttid eller växelvård.

En del personer som har en demenssjukdom eller kognitiv svikt får sin hjälp av vanliga hemvården. Behoven av hjälp från demensorganisationen, eller vanliga hemvården bedöms av vår demenssamordnande sjuksköterska. Det bedöms utifrån personens individuella behov.

Telefonnummer:
Sjuksköterska 0504-18637