Trygg hemgång

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Trygg hemgång innebär att Du ska kunna återgå till Ditt normala tillstånd eller bli så självständig som möjligt efter din sjukhusvistelse/korttidsvistelse.

Trygg hemgång är den kommunala verksamheten som ansvarar för din vård, omsorg och rehabilitering i ditt hem ,efter en sjukhusvistelse eller korttidsvistelse, fram till den tidpunkt då ordinarie hemtjänst och hemsjukvård tar vid om du har behov av fortsatt stöd.

Teamet bokar tid med dig för att möta upp dig när du kommer hem och därifrån planerar vi tillsammans de fortsatta insatserna.

Om det under första två veckorna framkommer att det inte fungerar hemma finns det möjlighet för dig att under en begränsad tid komma till Korttiden. Därefter kommer en ny planering för hemgång att göras.

Teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och vårdplaneringssjuksköterska, omvårdnadspersonal, rehabassistenter och läkare.  

Tibro kommun debiterar Trygg hemgång på samma sätt som övriga insatser inom SoL och HSL.

Vi som arbetar i Trygg hemgånsteamet är:

Din kontaktperson:

Rehabassistenter:

Undersköterska:

Arbetsterapeut:

Fysioterapeut:

Sjuksköterska:

Vårdplaneringssjuksköterska:

Läkare:

Du når oss på direktnummer: