Samsyn på näringslivsfrukost om gemensamma krafttag

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Kontakter

22 september 2023

Kommun och politik, Näringsliv, arbete och etablering

Det krävs gemensamma krafttag för att förbättra företagsklimatet i Tibro. Det var företrädarna för Tibros näringsliv och kommunen överens om när de träffades på Baggeboskolan för att ta del av och diskutera resultatet av Svenskt Näringslivs ranking på näringslivsfrukosten den 21 september.

Torsdagen den 21 september var det näringslivsfrukost på Baggeboskolan. Företagsklimatet i Tibro och Svenskt Näringslivs publicerade ranking stod på agendan. Drygt 20 personer från både näringslivet och kommunen mötte upp.

Rektor Anette Larsson inledde med att hälsa alla välkomna till Baggeboskolan. Hon berättade om det fantastiska skolprojektet som fått arkitektpris för Sveriges bästa samhällsbyggnad!

Oskar Brandin, ny ordförande i Tibro Företagsförening, berättade om hur föreningen vill vara ett bollplank och ett språkrör för alla dem som driver företag i kommunen.

Tapp på 51 placeringar

Näringslivschefen Mattias Peterson informerade om hur Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna fungerar. Tibros placering i rankingen gick från plats 129, år 2022, till plats 180, år 2023, ett tapp på 51 placeringar. Mattias belyste enkätsvaren och analyserade både det som blivit sämre och det som blivit bättre.

Jag tror inte att det har blivit svårare att driva företag i Tibro jämfört med 2022 även om vi tappar i rankingen. Vi har företag som väljer att etablera sig i Tibro, som bygger och satsar här, men självklart behöver vi arbeta med det som bedöms ha blivit sämre, betonade Mattias.

Samsyn kring krafttag

Kommunchefen Gustav Olofsson poängterade vikten av att kommunen och näringslivet samarbetar kring frågor som rör företagsklimatet:

Min ambition är att vi ska arbeta aktivt med att förbättra företagsklimatet här i kommunen, men vi måste göra det ihop med er och vi måste också bli bättre på att prata om det som vi är bra på i Tibro, fastslog han.

Synen på att det krävs gemensamma krafttag för att lyfta Tibros företagsklimat delades av flera av de närvarande företagarna.

Företagaren Kurt Tingdal framhöll att Tibro borde ta intryck av kommunerna som ligger i topp i Svenskt Näringslivs ranking år efter år:

Varför åker vi inte ett gäng företagare, kommunpolitiker och tjänstemän till Vårgårda som legat i topp fem år i rad? Jag tycker att vår ambitionsnivå är på tok för låg. Vi måste bestämma oss för att höja den och jobba ihop, betonade han.

Oskar Brandin var inte sen med att hålla med.

Det här är ingenting vi klarar av att förbättra var för sig, det måste vi göra tillsammans, konstaterade han.

Katarina tar över efter Mattias

I mitten av oktober träder näringslivskoordinatorn Katarina Enlund in i rollen som tf näringslivschef. Mattias Peterson blir ny VD för Höga Kusten Destinationsutveckling inom kort, vilket gjorde att torsdagens näringslivsfrukost var hans sista. 

Mattias avslutade näringslivsfrukosten med att tacka för 5 spännande år i Tibro kommun tillsammans med näringslivet. En spännande och givande morgon där alla var överens om att nu ska vi jobba framåt och tillsammans!