Utbildning för dig som är anhörig till någon med missbruks- eller beroendeproblematik

CRAFT-utbildning

6 september 2023

Omsorg och stöd

Tisdagen den 26 september kl. 15.30 - 17.30 kommer Cecilia och Annelie från anhörigstödsverksamheten i Tibro att starta höstens utbildningsomgång i CRAFT, som i forskning visat sig vara ett bra stöd för anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Utbildningen är kostnadsfri och består av 8 st. gruppträffar.

CRAFT står för Community Reinforcement Approach and Family Training, som är ett program inriktad på att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Sedan 2015 rekommenderas CRAFT i Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. Målet är att hjälpa den anhörige med att uppnå en bättre livskvalitet, samt att engagera och motivera sin närstående in i behandling.

I CRAFT ser man anhöriga som viktiga personer till individen med missbruksproblem med stor erfarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. Meningen är att den anhörige, i stället för negativ förstärkning, anklagelser och konfrontation, ska kunna lära sig nya, alternativa samtalstekniker och förhållningssätt.

Förutom att CRAFT har hjälpt många anhöriga med detta, så har deltagandet i CRAFT även inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov.

För information om datum, tid och plats, samt föranmälan kan du kontakta utbildningsledarna Annelie eller Cecilia, som nås på telefon 0767-98 73 98 och 0767-98 73 99.