Tibro kommun kan köpa korttidsplatser av Gullspångs kommun

Sjukhussäng, korttid, korttidsboende

25 september 2023

Omsorg och stöd

Det finns risk att korttidsplatser för vård och omsorg inte räcker till i Tibro kommun. Därför har ett avtal skrivits med Gullspång kommun om att kunna köpa korttidsplatser där om behovet uppstår. Avtalet gäller till årsskiftet. Korttidsplatser är till för den som vid enstaka tillfällen eller för en kortare tid är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt, oftast efter utskrivning från sjukhus.

Från att ha haft 13 korttidsplatser öppnade Tibro kommun ytterligare 9 temporära korttidsplatser under våren 2023. Trots utökningen finns det redan risk för att platserna inte räcker till. Sedan sommaren har korttidsplatserna varit konstant fullbelagda och nu har kommunen i förebyggande syfte bett andra kommuner om hjälp för att kunna ta hem patienter från sjukhusen. Därför har ett avtal skrivits med Gullspångs kommun om köp av korttidsplatser.

Sjukhusen fakturerar kommunen för varje dag som en medicinskt färdigbehandlad patient behöver ligga kvar på sjukhuset i väntan på korttidsplats, eftersom patienten då blockerar en sjukhusplats som skulle varit ledig. Därför blir det kostsamt för kommunen att inte kunna erbjuda korttidsplats.

Vi arbetar hårt för att kunna ordna korttidsplatser i vår egen kommun, men om det inte går kommer vi nu kunna köpa plats i Gullspång, säger socialchef Rikard Strömqvist och fortsätter: Denna lösning blir bättre för patienterna eftersom ingen kommer behöva stanna kvar på sjukhusen längre tid än nödvändigt, samtidigt som vi avlastar sjukhusen och skapar en hanterbar arbetssituation både för oss själva och för sjukvården.

Detta är första gången Tibro kommun avtalat om att köpa korttidsplatser av annan kommun. Situationen har varit annorlunda. För några sedan köpte andra kommuner korttidsplatser av Tibro kommun.