Broschyren "Trygg i Tibro" på fyra språk

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Broschyren Trygg i Tibro på arabiska, engelska och somaliska.

8 november 2023

Trygghet och säkerhet

Broschyren Trygg i Tibro delades ut till alla hushåll i Tibro under den nationella beredskapsveckan i september. Den finns nu tillgänglig digitalt för nedladdning på tibro.se på fyra språk: svenska, engelska, arabiska och somaliska. Vill du ha ha en tryckt broschyr på svenska eller en broschyr på något av de andra språken utskriven? Kontakta Tibro kommuns reception.

Tibro kommun har tagit fram broschyren "Trygg i Tibro" som ett led i arbetet med att öka kunskapen om krisberedskapen i Tibro och det lokala trygghetsarbetet i kommunen.

Broschyren delades ut till alla hushåll i kommunen under helgen den 30 september-1 oktober.

I broschyren ges en samlad bild av hur Sveriges totalförsvar är uppbyggt och vilka roller som vi som bor i landet har i det. Här finns också information om:

  • skyddsrum och VMA, viktiga meddelanden till allmänheten
  • tillförlitliga informationskanaler och informationspåverkan
  • det brotts- och olycksförebyggande arbetet i Tibro
  • Tibro kommuns miljö- och klimatarbete
  • hur och var Tibro kommun informerar sina invånare vid allvarliga händelser
  • hur man som invånare förbereder sig och sitt hem för att klara en kris

Ladda ner en digital broschyr

Broschyren "Trygg i Tibro" finns tillgänglig som pdf-fil på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Vill du ha ha en tryckt broschyr på svenska eller en broschyr på något av de andra språken utskriven? Kontakta Tibro kommuns reception, receptionen@tibro.se