Kan själv! utställning för de allra minsta

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

utställning för de minsta på Tibro museum

15 mars 2023

Kultur, fritid och idrott, Tibro Bibliotek

Utställningen Kan själv! är en utställning och ljudupplevelse för de allra minst, 0-2 år. Den produceras av Västra Götalandsregionen, på Tibro museum. Visas från 21:a mars till och med 14:e maj.

Utställningen produceras i samarbete med tonsättare Johan Svensson. 
Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra yngsta barnen presenterar ljud som vi har förstått är spännande och intressanta för små barn. I utställningen kan barnen skapa och uppleva ljuden med hela kroppen samtidigt som de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld, vilket gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket. 

Läs mer på: https://www.vgregion.se/kulturutveckling/kansjalv