Banvallen kan bli gång- och cykelväg

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

16 maj 2023

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service, Ransbergs skola

Snart kan banvallen mellan Fagersanna och Ransberg bli gång- och cykelväg. ”Förhandlingarna med Trafikverket är avslutade och efter många om och men har kommunen fått ett erbjudande om att köpa banvallen”, berättar samhällsbyggnadschefen Gunnar Carlsson.

1986 rullade det sista persontåget mellan Karlsborg och Tibro.

”Ända sedan dess har förhandlingar förts mellan Trafikverket och kommunen. Nu är vi i hamn och det blir kommunfullmäktige som får ta ställning till om kommunen ska köpa banvallen och göra gång- och cykelbana”.

Byggs hösten 2023

Projekteringsingenjör Martin Hansson säger att förhoppningen är att inleda markarbeten efter sommaren och att gång- och cykelbanan kan stå klar samtidigt med den nya skolan i Ransberg, som tas i bruk efter årsskiftet.

”Vi vill få färdigt denna skolväg innan skolan startar. Vi vill ju att skolbarnen ska använda banan till och från skolan”, säger Martin Hansson.

En ny gång- och cykelbana mellan Fagersanna och Ransberg är inte särskilt lång. Men det finns andra planer.

”Det finns idéer om att skapa en gång- och cykelbana ändå från Skövde till Karlsborg och ansluta till cykelbanan längs Göta kanal. Det vore fantastiskt”, säger Gunnar Carlsson.