Eldningsförbud i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Eldningsförbud

25 maj 2023

HUVUDWEBB

Eldningsförbud gäller i Tibro från och med den 25 maj och tills vidare för att det är torrt i skog och mark. Förbudet omfattar områden utanför sammanhållen bebyggelse.

Eldningsförbudet gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Vid eldningsförbud får du inte använda brännbart material som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

Tillåtet på egen tomt och fasta grillplatser
Det är tillåtet att grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

I nuläget är det också tillåtet att grilla på fasta grillplatser i skog och mark och att använda olika typer av friluftskök som drivs av gas eller vätska. Däremot får man inte använda engångsgrill eller annan medhavd grill på dessa platser.

Var försiktig - du har ansvar
Även om eldning och grillning är tillåtet på det sätt som beskrivs ovan, så använd sunt förnuft! Kom ihåg att det alltid är den som grillar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Brott mot förbudet kan leda till böter
Du är själv skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter, 10 kap. 3§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Förbudet gäller från och med den 25 maj 2023 fram till att kommunen meddelar att beslutet upphävs.