Svara på frågor om aktiva transporter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Pappa som stöttar sin son som lär sig cykla

3 juli 2023

Trafik och teknisk service, Folkhälsa

Tibro kommun deltar under 2023 i ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas. Du som bor i Tibro och är tio år eller äldre bjuds därför in att delta i en enkätstudie. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Regioner och kommuner arbetar för att befolkningen ska kunna använda aktiva transporter såsom att cykla eller gå för att förflytta sig i vardagen, till arbete eller skola, till fritidsaktiviteter och andra återkommande vardagsaktiviteter.

Vill veta hur invånare kan uppmuntras till ökad rörelse

Målet med projektet är inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys för att öka kunskapen om vad som kan uppmuntra till ett aktivt resande och mer rörelse i vardagen. 

Resultatet av studien ska bli ett strategiskt policydokument om aktiv transport i landsbygdskommuner, vilket förväntas kunna presenteras under hösten 2024.

Du får delta i undersökningen!

Samtliga kommuner i Skaraborg har erbjudits att delta i forskningsprojektet via enkäter till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Deltagandet är frivilligt för alla invånare från 10-års ålder. En pilotstudie har genomförts innan uppstart av forskningsprojektet. 

Är du intresserad av att delta i studien?

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Dina svar är anonyma. 

Om du har några frågor eller om du vill besvara enkäten per telefon kontaktar du ina.siby@vgregion.se.   

Genom att delta i forskningsprojektet bidrar du till att öka kunskapen om aktiv transport i landsbygdskommuner.