Stora etableringar i Skaraborg - hur påverkar det Tibro?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Man som föreläser framför en publik

12 januari 2023

Det händer mycket i Skaraborg. Hur påverkar det oss, vilka är våra förutsättningar och hur tar vi vara på det här i Tibro? Det är temat på årets första Näringslivsfokus på Inredia. Välkommen 27 januari.

Tibro kommuns näringslivsenhet, Tillväxt Tibro, anordnar regelbundet nätverksträffar för näringslivet. Årets första träff har fokus på de stora etableringar som sker runt om i Skaraborg och vilka effekter det får för oss i Tibro. 

Besök av AB Volvo, Skaraborgs kommunalförbund och Business Region Skaraborg

Morgonens agenda tar upp olika synvinklar på Skaraborgs utveckling de kommande åren.

Rickard Lundberg, platschef AB Volvo
Rickard kommer och berättar om Volvos plats i Skaraborg och hur kommande etableringar får ringar på vattnet.

Business Region Skaraborg
Peter Yström & Alexandra Norlander Tornberg ger oss den bredare bilden av etableringar i Skaraborg i stort. 

Livet i Skaraborg
Via Skaraborgs Kommunalförbund jobbar Tibro tillsammans med övriga 14 kommuner i delregionen för att möjliggöra rekrytering och kompetensomställning för de nya jobben. Richard Dyvelås berättar mer om vår plattform "Livet i Skaraborg". 

Gunnar Carlsson, samhällsbyggnadschef
Sist ut berättar Tibro kommuns samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson om Tibros utveckling och möjligheter för verksamhet och bostäder. 

Mer info och anmäl

Anmäl dig till Näringslivsfokus via länken här>>
För övriga frågor kontakta näringslivschef Mattias Peterson