Om du inte kan betala elräkningen

Eluttag, sladd, elektricitet

27 september 2022

Omsorg och stöd, El och energi

Under början av hösten har socialförvaltningen fått in ovanligt många ärenden där elbolagen informerar om att elen kan komma att stängas av till privata kunder på grund av att elräkningarna inte är betalda. Elbolagen är skyldiga att informera socialförvaltningen om när sådan risk föreligger. Har du frågor om hur man gör som kund om man får svårt att betala elräkningen, så hittar du vägledning i den här nyheten.

Det är bekymmersamt för en del att hantera skenande elpriser. Vi förstår det. Om du som kund hamnar i ekonomiska svårigheter och får problem med att betala en hög elfaktura så ska du i första hand vända dig till ditt elbolag och fråga om det är möjligt att skapa en avbetalningsplan, säger Charlotte Sjöberg som är verksamhetschef för socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

I vilket skede kan socialförvaltningen hjälpa till?

Socialförvaltningen blir inblandad när inga andra alternativ återstår, det är den lösning som blir aktuell i sista hand. Framförallt prioriteras de ärenden som inkluderar barn i hushållet, förklarar Charlotte Sjöberg och betonar samtidigt att det alltid görs en individuell prövning i varje ärende.

Mer information finns på Hallå Konsument:

Elräkning och avstängning av el

Så kan du spara energi