Dyrare elpriser ger kortare säsong i ishallen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

22 november 2022

Kultur, fritid och idrott, El och energi

De höga elkostnaderna påverkar nu även ishallen i Tibro. För att kunna hantera den stora kostnadsökningen för is kortas säsongen.

Att fortsätta spola is under lågsäsong blir allt svårare att finansiera för Tibro kommun.
Genom att minska perioden med spolad is sparar kommunen nästan 200 000 kWh. I måndags kostade el 2:78 kr/kWh, det är 2:55 kr/kWh mer än vad el kostade för två år sedan då priset var 0:23 kr/kWh. Det är en kostnadsökning på mer än 500 000 kronor.

Under hösten har Tibro kommun haft en löpande dialog med de berörda föreningarna Tibro konståkningsklubb och Tibro IK samt Olinsgymnasiet. Den förkortade säsongen
oroar framförallt konståkningsklubben, som dels genomför ett konståkningsläger i augusti, dels arrangerar en välbesökt isshow i slutet av april vartannat år.

I beslutet som nu har fattats har kommunen tvingats göra en avvägning mellan att tillgodose konståkningsklubbens behov och finansiera de kraftigt ökade elkostnaderna. Beslutet innebär att kommunen ser till att det finns is i ishallen från 1 september till
30 april.

Förslaget att förlänga den isfria perioden i ishallen har diskuterats med kommunens ledande politiker samt politiker i kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. De ställer sig bakom förändringen som idag beslutades av samhällsbyggnadschefen.