Energiförsörjning och elavbrott

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Högspänningsledning

9 november 2022

El och energi

Den här vintern är det risk för effektbrist, det vill säga att efterfrågan på el är större än tillgången. När det inträffar finns det risk att elen behöver stängas av i vissa områden under vissa timmar, det som kallas för manuell frånkoppling. Genom att hålla nere vår totala elförbrukning minskar vi risken för effektbrist och elbortfall.

Manuell frånkoppling kan bli aktuellt vid effektbrist, det vill säga när tillgången till el inte täcker efterfrågan under kalla vinterdagar. 

En manuell frånkoppling är ett planerat kortare strömavbrott i ett specifikt geografiskt område där Svenska kraftnät, det statliga verk som har huvudansvaret för elförsörjningen i Sverige, bedömer att elen behöver kopplas bort. I bedömningen ingår att ange hur mycket el som ska kopplas bort samt hur länge frånkopplingen behöver pågå. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen. Detta ska då göras inom 15 minuter.

Läs mer om effektbrist och frånkoppling på Svenska kraftnäts hemsida:

Minska elförbrukningen

Den allra viktigaste åtgärden för att effektbrist inte ska inträffa är att vi gemensamt anstränger oss för att minska vår elförbrukning. Särskilt viktigt är det att du minskar eller skjuter på din elförbrukning under de tider på dygnet då det förbrukas mest el, vilket är på morgonen och kvällen. 

Lägre förbrukning och utspridd energianvändning över dygnet minskar Sveriges sårbarhet och bidrar också till lägre elpriser.

Det här gör kommunen

Vi arbetar för att minska vår elförbrukning

I Tibro kommun arbetar vi ständigt för att hitta energieffektiviserande lösningar i våra fastigheter och verksamheter. Det kan både handla om större och mer omfattande lösningar och små enkla åtgärder.

Reservkraft vid elbortfall

I Tibro kommun fokuserar vi på att säkerställa att den samhällsviktiga verksamheten, till exempel vård och omsorg och vattenförsörjning, fungerar. Sådana verksamheter har reservkraft som aktiveras vid ett eventuellt elbortfall.

Det här kan du göra

Minska din egen elförbrukning

På vår sida om klimat- och energirådgivning får du tips och råd om vad du som privatperson eller företagaren kan göra för att minska din elförbrukning.

Din egen beredskap vid elbortfall

Du förväntas kunna hantera kortare eller längre strömlösa perioder. Det ansvaret ingår i din hemberedskap. Det innebär att du ska säkra tillgång på mat, vatten, värme och information.

Informationspåverkan

Det finns mycket information att ta del av som rör bristen på el. Använd dig av säkra källor. 

Poddtips

Podden "Beredskap" - Sveriges Radio, avsnitt om elbortfall: Då kan din el stängas av i vinter

Mer om poddserien: "Beredskap" är en podd med Erik Blix om att förbereda sig för en kris. Vid naturkatastrofer, stora strömavbrott och i värsta fall ett krig finns det sådant som du måste veta för att klara vardagen.