Munskydd inte längre obligatoriskt

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Munskydd, kirurgiskt munskydd

9 juni 2022

Omsorg och stöd, Corona

Från och med den 8 juni är det inte längre obligatoriskt för personalen i Tibro kommun att bära munskydd och visir i vårdnära arbete. Besökare och vårdtagare kommer fortsättningsvis erbjudas munskydd om så önskas.

Den 3 juni beslutade Västra Götalandsregionen att ta bort rekommendationen om användning av munskydd och visir vid allt vårdnära arbete. Förändringen motiveras av det bedöms vara ett förbättrat läge med påtaglig minskad spridning av Covid-19 i samhället, vilket även märks i Tibro kommun.

Eftersom Tibro kommun följer gällande råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen innebär det att vi från och med den 8 juni slutat med munskydd och visir i vårdnära arbete hos friska individer. 

Vid utbrott av Covid-19 inom våra verksamheter eller om förekomsten av Covid-19 i samhället åter stiger, kan rutinen med munskydd i vårdnära situationer eller kontinuerligt munskydd behöva återaktiveras.