Extra smittskyddsåtgärder inom vård och omsorg

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

default

7 januari 2022

Omsorg och stöd, Corona

Med anledning av ökad smittspridning i samhället och konstaterad Covid-19 i våra verksamheter så har socialförvaltningens ledning fattat beslut om extra smittskyddsåtgärder inom vård och omsorg.

  • Krav på att besökare till våra äldreboenden använder munskydd.

  • Besök får endast ske i vårdtagarnas lägenheter. Besökare får inte vistas i gemensamhetsutrymmen på boendet.

  • Vädjan till besökare till våra boenden att vara så få som möjligt vid ett besök och då max 2 personer. Undantag kan förekomma, så som vid vård i livets slutskede.

  • Vädjan till besökare att höra av sig till boendet inför besök.