Gustav Olofsson blir ny kommunchef

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibros kommunchef Gustav Olofsson

20 december 2022

Kommun och politik

Gustav Olofsson blir Tibros näste kommunchef. Han kommer närmast från en tjänst som kommundirektör i Lekebergs kommun i Örebro län och är en person som har utveckling som sin främsta drivkraft. "Jag känner mig oerhört laddad inför det här uppdraget. Tibro är en kommun som vill framåt och det tilltalar mig. Jag har arbetat i en av Sveriges mest expansiva kommuner och hoppas och tror att jag med mitt driv och mina erfarenheter kommer att kunna bidra till en positiv utveckling i både Tibro och Skaraborg", säger Gustav.

Gustav Olofsson är 37 år. Han är utbildad statsvetare med inriktning mot politisk kommunikation och har efter sin kandidatexamen för tolv år sedan arbetat som utredare och ledare i Närkekommunerna Kumla och Lekeberg.

Vill påverka samhällsutvecklingen

Gustav inledde sin yrkeskarriär som utredningssekreterare och har därefter arbetat som administrativ chef, tillförordnad socialchef och kommundirektör. Han tillträdde sin nuvarande tjänst som kommundirektör i Lekebergs kommun i september 2019 och har parallellt med det uppdraget också varit VD för kommunens holdingbolag.

Jag är intresserad av samhällsutveckling och drivs av en vilja av att kunna vara med och påverka arbetet i de kommuner som jag är verksam i. Som högsta tjänsteperson i Lekeberg har det varit viktigt för mig att få kommunens organisation att utvecklas i takt med att omgivningens krav och förväntningar förändras. Jag trivs väldigt bra i rollen som kommundirektör eftersom det ger mig möjlighet att både arbeta långsiktigt och hantera behovet av snabba lösningar, framhåller han.

Tror på tydlighet, tillit – och struktur

Gustav beskriver sig själv som en engagerad, strukturerad och utvecklingsinriktad person, egenskaper som han bedömer är betydelsefulla i rollen som kommunchef. Han vill förändra och utveckla och är öppen för att testa nya sätt att arbeta på, men gillar också att det finns struktur och systematik i en organisation så att det går att jobba framåt på ett genomtänkt sätt.

Som ledare tror jag på en tydlig kommunikation och att vara ett gott föredöme. Jag har höga ambitioner och tror att man får bäst resultat genom att arbeta med en hög grad av delaktighet och tillit, betonar han. Han fortsätter:

Jag är ingen detaljstyrande chef. Om jag som chef är noga med att måla upp riktningen utifrån det den politiska ledningen vill, så är jag övertygad om att det är medarbetarna med alla sina kompetenser som vet bäst hur vi ska nå de uppsatta målen. Jag gillar att bolla idéer och tycker att det är viktigt att det är högt i tak inför beslut, betonar han.

Återvändare” som vill samverka

Gustav Olofsson är en ”återvändare”. Han är född och uppvuxen i Häggum mellan Skultorp och Stenstorp, där han sedan två år tillbaka bor tillsammans med sin fru Caroline och barnen Sigrid och Märta som är fyra respektive sex år gamla.

Han ser samverkan och samarbeten som ett synnerligen viktigt verktyg för att Tibro och andra kommuner ska kunna klara av att hantera de utmaningar de står inför de kommande åren. Han ser fram emot att ta aktiv del i den samverkan som nu växer fram på allvar mellan Skaraborgs kommuner.

Jag är övertygad om att det finns potential att utveckla samarbetet i Skaraborg och tror också att Tibro skulle kunna ta lite större plats i den samverkan. Jag har under mina år i Örebroregionen arbetat mycket med samverkan över kommungränser och varit drivande på regionnivå i många frågor, så jag hoppas och tror att jag har en del att bidra med i det sammanhanget, säger han.

Bred enighet kring rekrytering

Det finns en bred enighet kring rekryteringen av Gustav Olofsson. Politikerna, tjänstepersonerna och de fackliga representanterna som har deltagit i rekryteringsprocessen anser alla att Gustav är rätt person för uppdraget.

Vi är glada över att ha kunnat rekrytera en person med den erfarenhet, den syn på samverkan och det engagemang för utveckling som Gustav har till den här tjänsten. Vi är övertygade om att han kommer att kunna göra stor nytta i kommunen, säger kommunalrådet Rolf Eriksson.

Gustav Olofsson tillträder sin tjänst som kommunchef i Tibro kommun den 27 mars.