Dags för den årliga inkomstjämförelsen för vårdnadshavare med barn på förskola och fritidshem

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

14 oktober 2021

Barnomsorg och utbildning

Den årliga jämförelsen för inkomståret 2019 har påbörjats. Inkomstjämförelsen innebär att vi granskar om vårdnadshavare med barn på förskola och/eller fritidshem har betalat rätt avgift för inkomståret 2019.

Vi jämför den angivna inkomsten med skattepliktig inkomst som är registrerad hos Skatteverket. Om hushållet har betalat för lite till kommunen får du en tilläggsfaktura. Om hushållet däremot har betalat för mycket får du tillbaka pengar. Tilläggsfakturorna skickas ut under oktober månad.