Film om äldreomsorgens historia i Tibro kommun

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

27 oktober 2021

Kommun och politik, Omsorg och stöd

För dig som är intresserad av Tibros historia så har socialförvaltningen gjort en djupdykning i äldreomsorgens historia i Tibro kommun. Det resulterade i en dokumentärfilm på lite mer än 60 minuter. Fokus ligger på de olika boendeformer för äldre som funnits i vår kommun från 1800-talet fram till idag.

I dokumentären blandas flygbilder (drönarfilm) över platser och miljöer i Tibro kommun, med intervjuer och stillbilder, för att på bästa sätt berätta om den utveckling och förändring av äldreomsorgen som skett i Tibro och resten av landet sedan lagen om ålderdomshem trädde ikraft år 1918. Avslutningsvis blickar vi lite mot framtiden, samtidigt som vi vill belysa hur Tibros arbete med att förbättra äldreomsorgen blivit uppmärksammat på flera sätt under de senaste 10 åren.

Klicka här för att se filmen

Den första bilden ovan är tagen i början av 1920-talet, vid det som var Tibros första ålderdomshem åren 1918 - 1939, den före detta fattigsstugan på Kyrkbacken i Tibro.

Den andra bilden är ett flygfoto från 1940-talet på det som var Ransbergs ålderdomshem åren 1929-1955. Idag heter det Ransgården.

Ransberg var en egen kommun fram till 1952, då de gick samman med det som skulle bli Mölltorps storkommun. 1971 upplöstes storkommunen och det som tidigare var Ransbergs kommun slogs ihop med Tibro kommun för att bilda den kommungräns vi har idag. Det är Ransbergs socken/kommun som åsyftas med "Ransberg" i filmen.