Nu rivs Ransbergs skola

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

2 november 2021

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

I månadsskiftet oktober-november startade rivningen av Ransbergs skola. Arbetet utförs av rivningsentreprenören Håltagarna i Skåne AB och beräknas ta cirka 2 månader att slutföra. Här kan du följa rivningsarbetet löpande och ta del av den kulturhistoriska inventeringen som genomfördes inför rivningen.

Ransbergs skola står helt tom sedan i somras och snart är de gamla skolbyggnaderna ett minne blott. 

Rivningsarbetet påbörjades under första veckan i november. Då inhägnades området och rivningsföretaget började den invändiga rivningen som innefattar nedmontering av elinstallationer, radiatorer, toaletter och handfat och sanering av farligt material. Därefter demonteras alla fönster och sedan följer en selektiv rivning där allt material rensas ut och sorteras i olika fraktioner.

Vi handriver så mycket som vi kan så att vi kan påbörja saneringen av både asbest och PAH sedan, klarlägger Björn Fransson, som leder rivningsarbetet.

Gymnastiksalen och matsalen borttagna

Rivningen av byggnaderna startade den 9 november. Byggnaden närmast Örlenvägen, med den tidigare matsalen och gymnastiksalen, är nu jämnad med marken. Framöver rivs byggnad för byggnad i riktning uppåt mot skogen. Den gamla skolbyggnaden från 1890 rivs sist eftersom den behöver saneras först.

När skolbyggnaderna har tagits ner ska alla staket och stödmurar plockas bort och sedan ska marken jämnas till inför byggnationen av den nya skolan. 

Rivningen beräknas ta cirka två månader att genomföra, så länge inget oförutsett händer, upplyser Björn Fransson.

Kulturhistorisk inventering

Eftersom Ransbergs skola har anor från 1890-talet genomfördes en kulturhistorisk inventering av den inför rivningen.

Fler byggnader rivs

Parallellt med rivningen av Ransbergs skola kommer den anlitade rivningsfirman att riva flera kommunala byggnader:

  • Röda korsets lokaler vid Torggatan
  • Silobyggnaderna vid Bangatan, mitt emot Snickarvallen
  • Ett väderskydd och ett antal mindre byggnader i Sörsågen

Intervju med grovarbetaren Björn Fransson om rivningen av Ransbergs skola

Grovarbetaren Björn Fransson leder arbetet med rivningen av Ransbergs skola på plats. I den här filmen berättar han hur rivningen går till.