Mindre personal kring varje vårdtagare när hemvården i Tibro inför nytt arbetssätt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

2 mars 2021

Omsorg och stöd

Den 1 mars infördes en ny hemvårdsorganisation i Tibro kommun. Den nya organisationen innebär att det blir fler och mindre arbetsgrupper i hemvården och mindre personal kring varje vårdtagare. Omvårdnadsinsatserna utförs av omvårdnadspersonal medan serviceinsatser utförs av en nyinrättad serviceenhet.

– Det är glädjande att det nya arbetssättet är sjösatt. Hemvårdens organisation och personalens arbetsmiljösituation har varit en prioriterad fråga för oss i nämnden, säger socialnämndens ordförande Jan Hanna.

Ökad trygghet och bättre arbetsmiljö

Förändringen genomförs dels för att öka tryggheten hos vårdtagarna och göra det enklare för äldre personer att få tillgång till insatser, dels för att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Kompetensförsörjningen har varit viktig att få med i arbetet, vilket lett till att undersköterskor nu främst kommer att utföra arbetsuppgifter som är av omvårdnadskaraktär. Serviceinsatser kräver inte undersköterskeutbildning utan här har kommunen breddat möjligheten för nya medarbetare som har en annan utbildnings- och arbetsbakgrund än undersköterska eller vårdbiträde.

Fler arbetsgrupper och två chefer

Den nya hemvårdsorganisationen leds av två enhetschefer och hemvårdspersonalen delas in i fyra grupper istället för två. Detta görs för att öka känslan av sammanhang för personalen och förbättra kännedomen om vårdtagarna.

– Det betyder att varje vårdtagare kommer att möta färre personer ur vår personalstyrka, betonar nämndsledamoten Carola Sundvall.

Serviceenhet och förenklade beslut för Tibrobor som fyllt 70 år

Förvaltningen har inrättat en ny arbetsgrupp, serviceenheten, som kommer att utföra städning, tvätt, inköp och dylikt hos hemvårdstagare.

En annan nyhet är att Tibrobor som fyllt 70 år genom en enkel ansökan kan beviljas serviceinsatserna städning, tvätt, inköp och post-, bank- och apoteksärenden enligt Socialtjänstlagen samt trygghetslarm.

För makar och sammanboende som delar hushåll räcker det att ena partnern uppnått 70 års ålder. Om en av makarna har förmåga så beviljas inte serviceinsats, om båda har behov ska detta beskrivas. Det finns även andra kriterier som behöver vara uppfyllda.

Ökad delaktighet

Peter Söderlund, som ingår i socialnämndens arbetsutskott, förtydligar att det varit viktigt för nämnden att förenkla för äldre personer att få tillgång till insatser och att öka deras möjlighet till delaktighet.

– Det är därför förenklad biståndshandläggning gällande serviceinsatser har införts och den tid som beviljas kan den enskilde påverka användandet av, framhåller han.

– Vi ser fram emot att följa hur arbetet utvecklas i den nya organisationen. Det tar säkert tid innan allt sätter sig, men förändringen är kvalitetshöjande så det är glädjande att vi nu är igång med det nya arbetssättet, avslutar Jan Hanna.