Nytt arbetssätt med pedagogiska team och eleven i centrum på Nyboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

5 maj 2021

Barnomsorg och utbildning, Nyboskolan

Nyboskolans ledning har ett klart mål i sikte. Med fem pedagogiska team håller ett nytt arbetssätt med ett ännu tydligare elevfokus på att växa fram på skolan. "I de nya teamen ska vi samarbeta mer kring eleverna för att kunna stötta alla elever på ett så bra sätt som möjligt", betonar teamledarna Anneli Bäcklund Colling och Christofer Artfors i filmen om teamen och Nyboskolan.

En större organisationsförändring påbörjades på Nyboskolan under höstterminen 2020. Den bärande anledningen var att skapa ett mer elevnära arbetssätt. Förändringen genomfördes parallellt med att Tibros elever i årskurs 6 flyttades till kommunens övriga grundskolor samt att introduktionsprogrammet blev en del av Nyboskolan.

Pedagogiska team

En av de större förändringarna var etablerandet av nya pedagogiska team. Alla lärare ingår i ett team, vilket leds av en teamledare. Teamledaren ingår i skolans ledningsgrupp och är en länk mellan personalen och skolledningen. Mycket tid under våren 2021 har lagts på att diskutera hur teamen ska fungera.

– Vi har tydliggjort våra roller på skolan. Vem som gör vad och för vem, berättar teamledaren Fritiof Andersson Swärd.

– Vi utvecklar också rutiner som vi har saknat tidigare, fortsätter Christofer Artfors.

Tydligare elevfokus

– Tanken är att en grupp lärare samverkar mer fördjupat kring en grupp elever.Det ger en större trygghet för eleverna, klarlägger Emelie Ahlén Karlsjö, tillförordnad rektor på Nyboskolan.

– Målsättningen är att varje elev ska möta ett begränsat antal lärare. Det skapar bättre förutsättningar för dialog med både elever och föräldrar, säger Anneli Bäcklund Colling.

Teamledaren i ny roll

Arbetslag är inget nytt på Nyboskolan, hur de arbetar skiljer sig dock från tidigare. De tidigare arbetslagsledarna har ersatts med teamledare, som har ett delvis nytt uppdrag.

– Teamledarna har en viktig uppgift i att leda det kollegiala lärandet med eleven i centrum, säger Emelie Ahlén Karlsjö. Kollegialt lärande innebär att prata framgångsfaktorer i undervisningen på våra teammöten och att skapa gemensamma överenskommelser som gynnar både enskilda elever och klasser. Samtidigt ansvarar teamledarna för aktuella driftsfrågor i de olika teamen.

Ny medarbetarundersökning

Nyboskolan är den största skolan i Tibro. Här jobbar cirka 70 lärare och annan skolpersonal. Här får 400 elever i årskurserna 7–9 sin undervisning.

När omorganisationen började ta form på allvar under förra året skapade det oro och missnöje bland personalen. Företagshälsan genomförde en arbetsmiljökartläggning och kommunen fullföljde en planerad medarbetarundersökning. Med de förutsättningar som fanns då bekräftade undersökningarna att det fanns en oro och att det fanns medarbetare som upplevde att de inte blivit lyssnade på.

– Att förändra organisation och arbetssätt tar tid. Nu genomför vi en ny medarbetarundersökning för att få en tydlig uppfattning om hur läget är, vad som fungerar och vad vi behöver jobba vidare med, klarlägger Emelie Ahlén Karlsjö.

– Den nya organisationen har inte satt sig än, men det är lugnare nu. Vi har en bra och tydlig kommunikation och det finns tydliga ramar för hur vi ska jobba, betonar Anneli Bäcklund Colling.

Populär skola

Nyboskolan är en populär arbetsplats. Många lärare har arbetat länge på skolan och rekryteringsläget ser ljust ut inför höstterminen.

– Det finns en särskild Nyboanda, menar Fritiof Andersson Swärd. Vi är många som gillar att arbeta tillsammans här.

– Det är många behöriga lärare som sökt utannonserade tjänster och det känns bra, avslutar Emelie Ahlén Karlsjö.