Fortsatt fjärrundervisning på Nyboskolan ytterligare 2 veckor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

19 maj 2021

Barnomsorg och utbildning, Corona

Nyboskolan förlänger fjärr- och distansundervisningen för eleverna till och med den 4 juni.

Nyboskolan fortsätter med växelvis fjärr- och distansundervisning för eleverna under ytterligare två veckor, 24 maj - 4 juni .

Även fortsättningsvis gäller att elever i årskurs 9 är på plats i skolan under samtliga veckor, elever i årskurs 8 är i skolan jämna veckor och elever i årskurs 7 är på plats ojämna veckor.

Elever i årskurs 7 och 8 kan fortsätta att hämta ut sin skollunch på Nyboskolan mellan kl 10.30 - 13.00, alternativt ansöka om skollunchbidrag.

Blankett för Ansökan om lunchbidrag v 21-22.