Medborgarenkät om trygghet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

3 juni 2021

Kommun och politik, Trygghet och säkerhet

Polisen och Tibro kommun arbetar tillsammans för att skapa ett tryggt och säkert Tibro. Det är viktigt för oss att få reda på dina erfarenheter, synpunkter och upplevelser av tryggheten i kommunen.  Därför uppmanar vi dig att svara på polisens medborgarenkät, som är öppen fram till den 1 september.

Polisen och Tibro kommun fastställer varje år ett gemensamt medborgarlöfte. Det är en överenskommelse om att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen tillsammans.

En förutsättning för arbetet med medborgarlöften är att kommunen och polisen arbetar långsiktigt och strukturerat i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

Dina synpunkter och upplevelser är viktiga

Medborgarlöften baseras på dialoger med invånare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik och framtagna överenskommelser mellan polisen och kommunen. Målsättningen är att hantera lokala problem, lyssna på och komma närmare invånarna.

Som ett led i det här arbetet genomför polisen en medborgarenkät. Vi hoppas att du tar dig tid att besvara den:

Områdespolisen, som utgår från Karlsborg, prioriterar de arbetsuppgifter som de vet att medborgarna vill att polisen ska jobba med.

Brottsstatistik och uppföljning för 2020

Polisen redovisar alltid resultatet av det brottsförebyggande arbetet som genomförts under det gångna året samt statistik över de brott som begåtts i kommunen.